Novinky

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů

30.03.2015

13

V úterý 24.3.2015 proběhla valná hromada České asociace konzultačních inženýrů  „CACE“ (www.cace.cz). Na valné hromadě zastupoval společnost Technoprojekt, a.s. statutární ředitel Ing. Martin Zuštík, který je také prezidentem CACE. Na valnou hromadu přijal pozvání také Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT. Valná hromada se letos konala na ČVUT. Součástí programu bylo také diskusní fórum na téma: stavební zákon, zadávání veřejných zakázek, standardy FIDIC a uplatnění rozhodců v České republice.

(Pokračování textu…)


Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí

20.03.2015

12

Naše společnost zpracovala studii propojení budov C1 a M2 ve výrobním závodě Škoda Auto, Vrchlabí. Studie navrhovala dvě varianty propojení administrativní budovy a haly pro výrobu převodovek.

(Pokračování textu…)


Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí

16.03.2015

11

Naše společnost dokončila studii přestavby kanceláří v automobilovém závodě Škoda Auto ve Vrchlabí. Ve stávajících místnostech se nyní nachází dílna, kancelář, sklad, místnost LAN, šatny a zázemí zaměstnanců, vznikne nově šest kanceláří, zasedací místnost, dílna, sklad, místnost pro telefonování, kuchyňka a UPS místnost.

(Pokračování textu…)


Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava

10

09.03.2015

Naše společnost zpracovala projektovou dokumentaci pro realizaci nového přívodu zemního plynu a kyslíku v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava. Předmětem námi zpracované projektové dokumentace byl návrh trasy nového přívodu zemního plynu a kyslíku ze směsné stanice VP do odlévárny VP č.2. Nově přivedená média slouží ke zprovoznění nového zapalovacího hořáku (kyslíko-palivového) VP č.2 o instalovaném příkonu 3,5 MW. Samotná projektová dokumentace se skládá ze zpracování přívodního potrubí zemního plynu a kyslíku a zpracování regulační řady zemního plynu a kyslíku pro zapalovací hořák vysoké pece č.2. Celková délka nově instalovaného potrubí je 70 m.


Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji

9

02.03.2015

Naše společnost  připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí pro výstavbu nového logistického areálu v Moravskoslezském kraji. Investorem této akce je společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

(Pokračování textu…)


Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru

26.02.2015

Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti, byl v polovině února 2015 opět zvolen valnou hromadou AFI (Sdružení pro zahraniční investice) za člena řídícího výboru.

(Pokračování textu…)


Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji

19.02.2015

8

Naše společnost získala v únoru 2014 od ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. zakázku spojenou s výkonem funkce generálního projektanta na výstavbu nového fluidního kotle  K14. Tento projekt je největší energetickou investicí v Moravskoslezském kraji.

(Pokračování textu…)