Novinky

MERGE (European Network of Consulting Engineer)

28.10.2016

Technoprojekt byl přijat dne 28.10. 2016 za řádného člena skupiny evropských konzult. firem s geografickou zodpovědností za ČR a SK.


Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií

23.11.2016

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 702 00, IČ 278 10 054, toto rozhodnutí o přeměně akcií:

Číst více …


M. Zuštík navštívil partnera SNP – Technical services v Kanadě, Windsor

20.07.2016

21

Dne 2. 5. 2016 proběhlo jednání o plánu spolupráce na roky 2016 a 2017 s dlouholetým partnerem SNP – Technical services, která zastupuje naši firmu v USA a provozuje naši dceřinou společnost BEI.Architects & Engineers.

Číst více …


Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice

20.07.2016

20
M. Zuštík a J. Woolf

Dne 21. 6. 2016 nás navštívil vedoucí partner a ředitel dlouholeté partnerské firmy ABBARCH z Kanady, Vancouver k projednání spolupráce na následující období. Součástí třídenního pobytu byla návštěva jedné z našich referenčních staveb, kde probíhá realizace. Pan Woolf ocenil při návštěvě přístup našich architektů k řešení průmyslového objektu a celkově pak vysokou kvalitu stavebních prací.


Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA

18.04.2016

19

Společnost RMJM Prague s. r. o. (dříve Architema s.r.o.), člen TPO group, dokončila Ideovou studii pro basketbalovou halu BK SNAKES OSTRAVA. Číst více …


Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR

16.02.2016

U příležitosti 20. výročí svého působení v ČR vydalo Sdružení pro zahraniční investice – AFI unikátní publikaci pro přicházející i stávající investory v České republice. V elektronické podobě si ji můžete prohlédnout zde.

Číst více …


Výroba etanolu 2G

22.12.2015

V rámci akce výstavby nového závodu „VÝROBA ETANOLU 2G“ jsme pro investora, slovenskou společnost  ENERGOCHEMICA TRADING a.s. zpracovali dokumentaci pro územní řízení nového závodu, získali platné územní rozhodnutí a vypracovali dokumentaci pro stavební povolení včetně žádosti o integrované povolení.

Číst více …