Novinky

MILIARDOVÁ INVESTICE V OSTRAVĚ – ŠKODA VAGONKA ROZŠIŘUJE AREÁL A ZDVOJNÁSOBÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ A NAŠE SPOLEČNOST PŘIPRAVUJE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO TYTO INVESTIČNÍ ZÁMĚRY.

V rámci rozšiřování výrobního areálu se dne 27. 2. 2020 uskutečnilo slavnostní zahájení stavby. Škoda Vagonka a.s. se rozroste na dvojnásobek plochy, postaví se například nová lakovna, moderní obráběcí centrum nebo výrobní linky.

photo-a-1352-850--

 

 

 

 

 

 

Pokračování článku ZDE.


Zasedání valné hromady MERGE ve Vídni dne 26.10.2019

Technoprojekt se zúčastnil jako řádný člen sdružení MERGE její 3. valné hromady, která se tentokrát konala ve Vídni.  Předchozí valná hromada byla  organizována  naší  firmou  a konala se v Praze. Firmu ve Vídni zastupoval její majitel Martin Zuštík.

Podstatou setkání firem z celé Evropy je výměna zkušeností a navazování spolupráce v rámci sítě firem, které MERGE představuje. Každý z účastníků  představuje zástupce firmy jedné z 16 evropských zemí.  Více na webových stránkách sdružení.

www.mergeconsultants.net

3


Martin Zuštík zastupoval Českou asociaci konzultačních inženýrů na valné hromadě FIDIC v Mexiku ve dnech 9.-10. září 2019

fidic

 

 

 

 

Globální konference konzultačních inženýrů FIDIC v  Mexiku (9.-10.9.2019) – Digitální technologie jako motor změn.

Martin Zuštík, prezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE), E: info©cace.cz

Celý článek ZDE.

 


Martin Zuštík jednal s partnerem SNP – TECH v Detroitu a Windsoru o založení společné firmy ve dnech 15. – 17. 8. 2019

Cílem jednání bylo nastavit pravidla společného podnikání s využitím referencí  BEI Architect and Engineers ve vlastnictví M. Zuštíka a zkušeností z automotive od partnera firmy SNP-TECH z Windsoru.

Jako první krok byla dohodnuta výměna expertů s tím, že do Detroitu odcestuje na roční pobyt český architekt a následně pak do Ostravy na roční pobyt specialista na zelené technologie budov.

Spolupráce bude dále rozvíjena v průběhu roku 2020 mimo jiné vyhledáváním příležitostí pro obě strany a taky vzájemnou výměnou odborných informací.

snp

 

 

 

 

 

 

Na snímku jsou zleva: Tito Marzotto (marketing), Martin Zuštík, Richard Letts (společník), Fonda Asprakis (společník)


Osvědčení od NBÚ

Společnost Technoprojekt, a.s. obdržela dne 18. 12. 2018 osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu. Toto osvědčení umožňuje společnosti Technoprojekt, a.s. přístup k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Toto osvědčení je platné do 17. 12. 2027.


Varroc Lighting Systems – Průběh výstavby

V červnu 2018 byla zahájena výstavba výrobní a skladovací haly M4 (fáze 1C) v areálu firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Šenově u Nového Jičína. V tuto chvíli je již hotový železobetonový skelet, dokončuje se montáž opláštění včetně střešního pláště. Na střeše jsou již osazeny ocelové plošiny pro VZT jednotky a ve výrobní hale byla provedena  drátkobetonová podlahová deska.  V logistické hale probíhá montáž rozvodů SHZ. Dokončení haly je naplánováno na prosinec 2018.


Varroc Lighting Systems – Výrobní a skladovací hala M4

V areálu závodu Varroc Lighting v Novém Jičíně jsme se podíleli na projektu výrobní a skladovací haly M4 ve stupních pro stavební povolení a provádění stavby. Nyní budeme vykonávat dozory v rámci výstavby.

Architektonické řešení objektu vychází z jeho konstrukce, která je navržena jako montovaný ŽB prefabrikovaný skelet, jenž je opláštěn stěnovými sendvičovými panely, které jsou kladeny vodorovně na délku 6 m. Objekt je navržen s výškou atiky od úrovně podlahy 11 m. Půdorysné rozměry objektu jsou 96 x 36 m pro objekt skladování, 24 x 80,35 m pro objekt výroby. Dále jsou součástí objektu přístřešek s nákladovými můstky pro kamiony a přístavek – sociální vybavenosti. Střecha objektu je plochá s atikou. Objekt je dispozičně rozdělen na dvě haly – v jedné je umístěna logistika, ve druhé části se pak nachází výroba. Součástí části haly, ve které je umístěna logistika, jsou také trafostanice, rozvodna VN a NN a ventilová stanice. Přístup do této části haly je umožněn ze stávající haly M13, z části haly ve které se nachází výroba a z venkovního prostoru pomocí úrovňového schodiště, anebo skrze nakládací můstky pro kamionovou dopravu. Část haly, ve které se nachází výroba je poté přístupná z venkovního prostoru a ze sousedních skaldových hal M13 a M2. Součástí výrobní haly jsou také 2 vestavky s denní místností, které jsou přístupné po ocelových schodištích, a také hygienický vestavek. Část haly, ve které se nachází logistika, je dvoupodlažní, kde 2.NP je na úrovni +6,76 a přístup do tohoto podlaží je umožněn pomocí dvou ocelových schodišť. Výrobní hala je jednopodlažní, spodní hrana střešního vazníku je na úrovni +9,25.