fbpx Technoprojekt

Novinky

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“

4

Technoprojekt, a.s. se ve dnech 23. 10. – 24.10.2013 zúčastnil konference Spalovny a energetické využití odpadů, pořádané B.I.D services s.r.o. v Praze. Konference byla zaměřena zejména na hospodaření s komunálními odpady a zařízení na jejich energetické využití.

Číst více …


Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě.

3

Zástupci naší společnosti se zúčastnili 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se konala 2.10.2013 v Ostravě. Konference byla zaměřena na perspektivitu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030 a podporu investic v regionu.

Číst více …


Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení

Plánovaná výstavba dvou nových výrobních hal společnosti UnionOcel, s.r.o. získala stavební povolení. Pro tuto akci naše společnost vypracovala dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.

Číst více …


Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení

2

Plánovaná výstavba dvou nových výrobních hal společnosti UnionOcel, s.r.o. získala stavební povolení. Pro tuto akci naše společnost vypracovala dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.

Číst více …


CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy.

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projekčních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2013. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na projekční společnosti zaměřující se především na pozemní a na inženýrské stavitelství. Z pohledu velikosti na velké společnosti a střední/malé firmy. Více se dočtete zde. více …


Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku

8

Technoprojekt, a.s. dokončil, ve spolupráci se společností  NOVÁ HUŤ  – Projekce, spol. s r.o., dokumentaci pro provádění stavby na akci „Aglomerace Sever-závod 12 -Přeložka rozvodu kyslík-acetylen“. Dokumentace byla vypracována pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. Stávající potrubní rozvody kyslíku a acetylénu jsou vedeny v prostoru jižní části Aglomerace Sever. Dotčená část rozvodů je umístěna v prostoru nad pochůzkovým koridorem. Prostor pochůzkového koridoru bude využit pro instalaci pásového dopravníku, který slouží pro odsun aglomerátu.  Z tohoto důvodu je nezbytné jejich přeložení. Součástí přeložky bude také instalace dvou nových servisních míst, která umožní připojení spotřebičů. Na konci trasy přeložky budou instalovány odplyňovací trubky DN 15 jak na potrubí acetylénu, tak na kyslíkovém potrubí.


Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy

červnu 2013 vydala Hlavní správa architektury a urbanistiky Rjazaňské oblasti „kladný závěr státní expertízy č. 62–1-3-0246-13“ na objekt investiční výstavby nazvaný „Výrobní komplex automobilových svítidel na adrese Rjazaň rajon Ljesok (II. etapa).“  Tímto výnosem byl ukončen jeden z důležitých kroků přípravy investice II. etapy závodu, který slouží k výrobě předních reflektorů, zadních svítidel a ostatních světelných prvků na automobily různých značek. Druhou etapou se výrobní závod rozšíří o více než 10.000 m2. Výrobní kapacita druhé etapy je 2,5 mil. ks/rok skel automobilových reflektorů, 1 mil. ks/rok masek reflektorů, 1,4 mil. ks/rok čoček zadních reflektorů a pouzder zadních reflektorů.

Číst více …