Novinky

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice

07.05.2015

15

V těchto dnech byla dokončena montáž ocelové konstrukce dopravníkového mostu škváry z kotle K14 v Elektrárně Třebovice v Ostravě. Samotná konstrukce o půdorysném rozměru cca 48 x 2,5 m bude ukotvena v průběhu poloviny května.

Číst více …


Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal

20.04.2015

14

V rámci výstavby nového fluidního kotle K14 v ArcelorMittal Ostrava, kde je naše společnost generálním projektantem, došlo k posunu v probíhající stavbě. Nově byl nainstalován fluidní kotel, který dodává finská společnost Valmet. V následném období budou instalovány ventilátory, které budou umístěny v blízkosti kotle.

Pohled na staveniště v dubnu 2015


Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury

10.04.2015

Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti a prezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE) se zúčastnil Diskuze u Kulatého stolu na téma „Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury“. Akce se konala v pátek 10.4.2015 v sídle Ministerstva Dopravy. Cílem diskuze bylo zprostředkování nizozemských zkušenosti s organizací tendrů zaměřených na výběr nabídek na veřejné zakázky projektů dopravní infrastruktury. Konference se zúčastnil Eda Hoekse, velvyslanec Nizozemského království a nizozemských expertů, mimo jiných.


Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava

03.04.2015

Před několika dny jsme dokončili dokumentaci pro provedení stavby projektu „Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava“. Záměr klienta bylo provést dispoziční změny a změny ve vybavení části stávající administrativní budovy. Stavební úpravy budou realizovány v přízemí a v prvním nadzemním podlaží. Cílem úprav je částečná změna dispozic stávajících kanceláří pro přesun pracovníků z vyšších podlaží a využití prázdných prostor v přízemí ke skladování výpočetní techniky. Zastavěná plocha řešené dispozice byla 1360 m2.


Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů

30.03.2015

13

V úterý 24.3.2015 proběhla valná hromada České asociace konzultačních inženýrů  „CACE“ (www.cace.cz). Na valné hromadě zastupoval společnost Technoprojekt, a.s. statutární ředitel Ing. Martin Zuštík, který je také prezidentem CACE. Na valnou hromadu přijal pozvání také Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT. Valná hromada se letos konala na ČVUT. Součástí programu bylo také diskusní fórum na téma: stavební zákon, zadávání veřejných zakázek, standardy FIDIC a uplatnění rozhodců v České republice.

Číst více …


Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí

20.03.2015

12

Naše společnost zpracovala studii propojení budov C1 a M2 ve výrobním závodě Škoda Auto, Vrchlabí. Studie navrhovala dvě varianty propojení administrativní budovy a haly pro výrobu převodovek.

Číst více …


Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí

16.03.2015

11

Naše společnost dokončila studii přestavby kanceláří v automobilovém závodě Škoda Auto ve Vrchlabí. Ve stávajících místnostech se nyní nachází dílna, kancelář, sklad, místnost LAN, šatny a zázemí zaměstnanců, vznikne nově šest kanceláří, zasedací místnost, dílna, sklad, místnost pro telefonování, kuchyňka a UPS místnost.

Číst více …