Kariéra

Projektant/ka vodohospodářské stavby

Samostatný projektant

 

Náplň práce

 • Zpracování projektové dokumentace od studie až po realizační dokumentaci
  • Dešťová kanalizace včetně ORL, retence a vsaku
  • Splašková kanalizace včetně návrhu ČOV
  • Pitný a požární vodovod
 • Spolupráce s projektanty z jiných oddělení
 • Účast na kontrolních dnech projektů
 • Úzká spolupráce s manažery projektu
 • Spolupráce s obchodním oddělením při tvorbě nabídky

(Pokračování textu…)


Statik / projektant stavebních konstrukcí

Samostatný projektant

 

Náplň práce

 • Statika železobetonových a ocelových konstrukcí
 • Projektová dokumentace stavebních konstrukcí
 • On-line práce na projektu v USA
 • Týdenní pracovní cesty do USA cca 5 x ročně

(Pokračování textu…)


Kontakty