Společnost technoprojekt

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TECHNOPROJEKT

Hlavním předmětem činnosti společnosti Technoprojekt, a.s. jsou zejména projekční a inženýrské práce. Poskytujeme všem našim klientům profesionální služby i u těch nejrozsáhlejších investičních projektů. Zpracujeme Vám všechny stupně projektové dokumentace dle platné legislativy a moderních standardů. Kvalifikace a profesionalita našich zaměstnanců zajišťuje kvalitní a bezproblémovou realizaci Vašich investičních záměrů. Spokojenost klientů a kvalitní návrh projektu je u nás na prvním místě. Naše společnost působí také jako konzultant a podpora mnoha investorů v ČR i zahraničí.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti: příprava průmyslových zón, průmyslové stavby, energetické stavby, veřejné a občanské výstavby. Zabýváme se také inženýrskými stavbami, projektováním vodních děl, projekty ekologických staveb a regenerací brownfieldů. Kvalitní vyřešení stavebních záměrů Vám garantuje tým kvalifikovaných odborníků a autorizovaných inženýrů, kteří disponují znalostmi, zkušenostmi a prověřenými dovednostmi.

Realizovali jsme stovky projektů v České republice i v zahraničí. Již s více než šedesátiletou tradicí a nyní spolupracujeme s desítkami zahraničních dodavatelů a klientů. Jsme schopni aplikovat požadavky norem a předpisů většiny států světa.

Naše společnost zastupuje klienta na jeho žádost ve všech řízeních a procesech.

 

Společenská odpovědnost

Vážíme si prostředí, ve kterém žijeme a podnikáme. Usilujeme o to, aby naše společenská odpovědnost byla patrná, nejen v profesionálních výsledcích naší práce, ale ve všech navazujících oblastech společenského života. Podporujeme řadu charitativních aktivit, podporujeme prostřednictvím finanční a věcné podpory.

 

Etický kodex

Naše společnost uznává, že práce a konzultace v průmyslu má zásadní význam pro dosažení udržitelného rozvoje společnosti a životní prostředí. K tomu, aby inženýři neustále zlepšovali své znalosti a dovednosti, musí být plně efektivní. Také respektujeme poctivost a důvěru mezi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Každý zaměstnanec firmy je spolutvůrcem její úspěšnosti.

ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A PORADNÍHO PRŮMYSLU

Konzultační inženýr musí:

 • Přijmout odpovědnost za konzultování v oblasti průmyslu vůči okolí a společnosti.
 • Hledat řešení, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
 • Vždy dodržujte důstojnost, postavení a pověst dobrého konzultanta v průmyslu.
KOMPETENCE

Konzultační inženýr musí:

 • Zachovat znalosti a dovednosti na úrovni odpovídající technologickému, legislativnímu a právnímu vývoji
 • Řídit a aplikovat náležitou odbornost, péči a pečlivost ve službách poskytovaných klientovi.
 • Provádět služby pouze tehdy, je-li k tomu příslušný.
INTEGRITA

Konzultační inženýr musí:

 • jednat po celou dobu v oprávněném zájmu klienta a poskytovat všechny služby bezúhonnost a věrnost.
NESTRANNOST

Konzultační inženýr musí:

 • Být nestranný při poskytování odborného poradenství, úsudku nebo rozhodnutí.
 • Informovat klienta o možných konfliktech zájmů, které by mohly vzniknout při poskytování služeb Klientovi.
 • Nepřijímat odměnu, která by mohla ovlivnit nezávislý úsudek.
SPRAVEDLIVOST S OSTATNÍMI

Konzultační inženýr musí:

 • podporovat koncept výběru založeného na kvalitě (QBS).
 • Nedbalostí ani úmyslně nepoškozovat reputaci nebo podnikání druhých.
 • Nepokoušet se nahradit místo dalšího konzultanta
 • V případě, že jsme požádáni, abychom přezkoumali práci jiného, postupujeme dle předem projednaných a stanovených postupů s respektem k práci ostatních
KORUPCE

Neposkytujeme ani nepřijímáme žádnou odměnu, která ve vnímání, nebo ve skutečnosti:

 • usiluje o ovlivnění procesu výběru nebo náhrady konzultačních inženýrů, nebo jejich klientů
 • má za cíl ovlivnit nestranný úsudek konzultantského inženýra.
 • Plně spolupracujeme s jakýmkoli legitimně zřízeným vyšetřovacím orgánem, který provádí vyšetřování. V případě kontroly správy jakýchkoli smluv o službách nebo výstavbě.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.