DALŠÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Přestavba mostu přes potok Ľupčianka ev. č. 0598 – 13 na státní cestě č. 0598 Liptovská Osada – Partizánska Ľupča v km 23,702, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš. Ads.: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

 • DSN, DPP v rozsahu DSP
 • 05/1997 a.s.

Přestavba mostu ve Važci ev. č. 003 na státní cestě III/018 142 Važec – Štrba v km 1,405, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • DSN, DPP v rozsahu DSP
 • 06/1997

– Přestavba mostu přes potok Ľupčianka ev. č. 0598 – 11 na státní cestě č. 0598 Liptovská Osada – Partizánska Ľupča v km 18,397, pro investora SSC, správa a údržba L. Mikuláš.

 • DSN, DPP v rozsahu DSP
 • 07/1997

Přestavba mostu přes řeku Belá na státní cestě Liptovský Hrádok – Liptovská KokavaPribylina v km 10,553, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • DSN, DPP v rozsahu DSP
 • 10/1997

Oprava mostu ev. č. 329 přes příkop na státní cestě č. 18 v km 523,544 v katastru obce Liskova, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 02/1998

Oprava mostu ev. č. 330 přes příkop na státní cestě č. 18 v km 524,025 v katastri obce Liptovské Sliače, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 03/1998

Oprava mostu ev. č. 374 přes potok Mlynica na státní cestě č. 18 v km 581,560 v katastru obce Važec, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 04/1998

Oprava mostu ev. č. 057 cez rieku Revúca na štátnej ceste č. 59 v km 42,244 v katastri Ružomberok, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš

 • ZDS a DSPS
 • 04/1998 a 08/2000

III/06545-3 Diviaky – most, dodávka pro investora SSC, Investorský útvar Žilina, Ads. Kragujevská 11, 010 01 Žilina

 • DSP, DSN, DPP.
 • 10/1998

 Oprava silničního mostu ev. č. 59-003 přes Petřvaldskou stružku v Orlové, subdodávka pro Dopravní projektování, Ads.: Hlávkova 6, 702 00 Ostrava – Přívoz.

 • DSN, DPP.
 • 12/1998

Přestavba mostu na košovské cestě v Prievidzi, dodávka pro investora Město Prievidza, Ads.: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza.

 • DSP, DSN, DPP.
 • 12/1998

III/0590032-1 Suchý Potok – oprava mostu, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • DSN, DPP v rozsahu DSP.
 • 04/1999

III/5174 Praznov – přestavba mostu, dodávka pro investora SSC, Investorský útvar Žilina.

 • DSP, DSN, DPP.
 • 06/1999

III/0701-8 Komjatná – rozšíření mostu, dodávka pro investora SSC, správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS.
 • 0899

Oprava mostu v Okoličnom přes potok Smrečianka na státní cesty I/18 v km 551,790, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS včetně diagnostiky mostné konstrukce a přepočtu zatížitelnosti.
 • 06/1997 a 09/1999 dopracované opatřeni na zvýšeni zatížitelnosti.

Transfer výroby osobních kolejových vozidel ze Studénky do Tatry, a. s., Kopřivnice,

 • DSP a DPP objektů kolejového řešení a komunikací.
 • 05/2000  a 10/2000

Urbanistická studie rozšíření průmyslové zóny Ostrava – Hrabová

 • TS – koncept řešení dopravy
 • 10/2000

Transfer výroby osobních kolejových vozidel ze Studénky do Vítkovic

 • DSP a DPP objektů kolejového řešení a komunikací.
 • 03/2001  a 04/2001

Sanace mostu ev. č. 055/59 v km 43,250 v katastru Podsuchá, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 08/2001

Projektová dokumentace výstavby cyklostezky Nymburk, subdodávka pro Dopravní projektování Ostrava.

 • DPP stavební části.
 • 08/2001

Rekonstrukce cesty III/018105 – Lískova, investiční záměr, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • 02/2002

Sanace spodní stavby mostu ev. č. 018135-003 přes potok Trnovec v k.ú. Liptovský Ondrej, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 10/2002

Rozšíření mostu ev. č. 059029-005 přes Sviniarsky potok v k.ú. Huty, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • DSP v rozsahu DPP objektu most
 • 11/2002

Oprava mostu ev. č. 72-026, v k.ú. Nižná Boca na cestě I/72, dodávka pro investora SSC správa a údržba Liptovský Mikuláš.

 • ZDS
 • 02/2003

SVĚTELNÁ KŘIŽOVATKA ULIC ORLOVSKÁ X POŽÁRNICKÁ X U SKLENÍKŮ VČETNĚ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ČÁSTÍ ULIC POŽÁRNICKÁ A U SKLENÍKŮ, HAVÍŘOV

 • 2006
 • Klient: Statutární město Havířov

Účelem zakázky bylo zvýšení propustnosti a bezpečnosti silničního provozu křižovatky silnice II/475 (ul. Orlovská) s místními komunikacemi ul. Požárnická a U Skleníků a rovněž vytvoření podmínek pro vedení cyklistické dopravy.

ROZSAH PRACÍ:

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dopracování pro provádění stavby stavebního objektu SO 10.2 – Křižovatka včetně navazujících komunikací. Dokumentace byla členěna na dvě ucelené části následovně:

1.část – ulice Požárnická celá, křižovatka, ulice U Skleníků po km 0,11

2.Část – ulice U Skleníků po km 0,11 – km 0,35 staničení

D 47 – STAVBA 4707 BÍLOVEC – OSTRAVA

 • 1996-1997
 • Klient: Ředitelství silnic a dálnic Brno
  Pragoprojekt, a.s.

ROZSAH PRACÍ:Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení  a stavební povolení pro inženýrské sítě a  pro vybrané stavební objekty.

PRODLOUŽENÁ MÍSTECKÁ UL. V OSTRAVĚ

 • 1997
 • Klient: Město Ostrava

ROZSAH PRACÍ:

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro vybrané silniční a mostní objekty

I/57 SEMETÍN – BYSTŘIČKA, 2. STAVBA – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘELOŽENÍ HŘIŠTĚ

 • 2010
 • Klient: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Obrázek9

ROZSAH PRACÍ:

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení SO 750 Přeložení fotbalového hřiště . Jednalo se o vybudování nového hřiště včetně zázemí, které bude zrušeno stavbou SO 101 Přeložka silnice I/57 v km cca 6,700 a odhad stavebních nákladů. Lokalita nového umístění fotbalového hřiště je součástí územního plánu obce Jablůnka – byla zpracována architektonická studie.

NOVÁ KAROLÍNA OSTRAVA

 • 2006 – 2007
 • Klient: HELIKA a.s.

ROZSAH PRACÍ:

V rámci zakázky bylo provedeno zmapování stávajících inženýrských sítí v celé předmětné lokalitě, vypracování situace stávajících sítí a seznamu dotčených správců sítí. Zpracování projektu pro územní řízení pro technickou infrastrukturu – slaboproud, veřejné osvětlení, zemní plyn, centrální zásobování teplem pro první etapu výstavby. Dokumentace pro územní rozhodnutí v části technická infrastruktura vybraných inženýrských sítí.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.