Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

18.04.2016

19

Společnost RMJM Prague s. r. o. (dříve Architema s.r.o.), člen TPO group, dokončila Ideovou studii pro basketbalovou halu BK SNAKES OSTRAVA.

Urbanismus a kontext

V urbanistické rovině vychází studie z faktu, že navrhovaný objekt haly bude (v případě realizace budovy aquacentra) poslední velkou realizací, která urbanisticky uzavře danou lokalitu.

Projekt počítá se zachováním jižního valu tribuny. Nepříliš nákladnými úpravami (částečné ozelenění, výsadby, úpravy a dokomponování schodišť a ramp, vybudování lezecké stěny u severozápadní stěny tribuny, apod.) lze tribunu proměnit v tréninkově-relaxační areál. V jižní části vychází projekt z kruhového tvaru tribuny a tento kruh je symbolicky dotvářen v parteru západní části a výsadbou stromů v části východní.

V těžišti křivky se pak nachází samotná budova basketbalové haly. Její orientace je podélně s ulicí Svazácká. Hlavní příjezd a vstup pro diváky je pak ze západní strany. Plocha na východ od haly je vyhrazena pro parkování uživatelů haly, zásobování a venkovní hřiště s malou tribunou pro cca 200 diváků. Prostor na jih od haly je už pak zcela vyhrazen pohybu pěších a tvoří přechod mezi halou, venkovním hřištěm a tréninkově-relaxační zónou v místě stávající tribuny oválu.

Architektura

Pro vlastní budovu SNAKES arény zvolila společnost Architema klasickou formu vazníkové haly. Hlavním konstrukčním a estetickým prvkem je asymetrický, dynamicky tvarovaný dřevoocelový rámový vazník, umístěný v příčném směru v modulu 7m.

Celá architektonická koncepce je založena na dialogu dvou systémů. Vnější tvar objektu je definován křivkami vazníků a vymezuje prostory hřišť a centrální tribuny. Do tohoto primárního systému jsou pak vloženy hranoly zázemí a ostatních přidružených prostor.

Fasády objektu jsou řešeny ve velmi dynamickém duchu. Západní fasáda využívá výškového rozdílu obou hal, zatímco u východní je tento systém sjednocen a výrazně se uplatní naopak rytmus jednotlivých vazníků a jejich prolínání s vloženými hmotami zázemí. Severní a jižní fasáda (velká a malá hala) jsou řešeny shodně, dynamicky tvarovanou prosklenou plochou.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.