Etický kodex

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Naše společnost uznává, že práce a konzultace v průmyslu má zásadní význam pro dosažení udržitelného rozvoje společnosti a životní prostředí. K tomu, aby inženýři neustále zlepšovali své znalosti a dovednosti, musí být plně efektivní. Také respektujeme poctivost a důvěru mezi našimi zaměstnanci a obchodními partnery. Každý zaměstnanec firmy je spolutvůrcem její úspěšnosti.

 

ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI A PORADNÍHO PRŮMYSLU

Konzultační inženýr musí:

 • Přijmout odpovědnost za konzultování v oblasti průmyslu vůči okolí a společnosti.
 • Hledat řešení, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.
 • Vždy dodržujte důstojnost, postavení a pověst dobrého konzultanta v průmyslu.

 

KOMPETENCE

Konzultační inženýr musí:

 • Zachovat znalosti a dovednosti na úrovni odpovídající technologickému, legislativnímu a právnímu vývoji
 • Řídit a aplikovat náležitou odbornost, péči a pečlivost ve službách poskytovaných klientovi.
 • Provádět služby pouze tehdy, je-li k tomu příslušný.

 

INTEGRITA

Konzultační inženýr musí:

 • jednat po celou dobu v oprávněném zájmu klienta a poskytovat všechny služby bezúhonnost a věrnost.

 

NESTRANNOST

Konzultační inženýr musí:

 • Být nestranný při poskytování odborného poradenství, úsudku nebo rozhodnutí.
 • Informovat klienta o možných konfliktech zájmů, které by mohly vzniknout při poskytování služeb Klientovi.
 • Nepřijímat odměnu, která by mohla ovlivnit nezávislý úsudek.

 

SPRAVEDLIVOST S OSTATNÍMI

Konzultační inženýr musí:

 • podporovat koncept výběru založeného na kvalitě (QBS).
 • Nedbalostí ani úmyslně nepoškozovat reputaci nebo podnikání druhých.
 • Nepokoušet se nahradit místo dalšího konzultanta
 • V případě, že jsme požádáni, abychom přezkoumali práci jiného, postupujeme dle předem projednaných a stanovených postupů s respektem k práci ostatních

 

KORUPCE

Neposkytujeme ani nepřijímáme žádnou odměnu, která ve vnímání, nebo ve skutečnosti:

 • usiluje o ovlivnění procesu výběru nebo náhrady konzultačních inženýrů, nebo jejich klientů
 • má za cíl ovlivnit nestranný úsudek konzultantského inženýra.
 • Plně spolupracujeme s jakýmkoli legitimně zřízeným vyšetřovacím orgánem, který provádí vyšetřování. V případě kontroly správy jakýchkoli smluv o službách nebo výstavbě.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.