fbpx Technoprojekt

Studie instalace PCI – skládka a doprava uhlí

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projekt řeší v prostoru AMO Ostrava, závodu 10 Koksovna prostorově věcně a ve vazbě na časové využití stávajícího dopravního a skladovacího zařízení pro potřebu PCI (Technologie pro nástřik práškového uhlí do vysokých pecí). Jedná se zejména o využití stávajících výklopníků uhlí na kolejích K 381 a K 382, stávající skládky (pro potřebu PCI má skládka kapacitu 2 000 t) a vynašečů a dopravníků na dopravní cestě ze skládky do mlýnice pro koksovnu. Projekt rovněž řeší využití odsunové cesty z mlýnice pro koksovnu do povrchového zásobníku PZI.

Pro potřebu PCI má povrchový zásobník PZI k dispozici volnou kapacitu 9 x 300 = 2 700 t s podmínkou, že je nutné nainstalovat nový vynášecí pás a 9 ks podavačů (vynašečů) na nový odsunový dopravní pás.

V návaznosti na popsanou dopravní trasu řeší projekt systém nových odsunových dopravníků (vodorovných a svislých) pro dopravu uhlí ze zásobníku PZI do zásobníku surového uhlí před mlýnem technologie PCI.

Kromě popsaného využití stávajících skladovacích a dopravních kapacit na závodě 10 Koksovna byla projednána i možnost participace na připravovaném projektu venkovní skládky uhlí.

KLIENT: ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o.
REALIZACE PROJEKTU: 2013

Rozsah prací:

  • studie.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.