reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Vodní díla

Přehled referencí k vodním dílům

Vodní díla (čistírny odpadních vod, čistírny vod, kanalizace, vodovody, regulace toků) jsou realizovány jednak jako samostatná díla sloužící jako část infrastruktury obcí, měst a venkova, nebo také jako doprovodná infrastruktura staveb. Naši zákazníci požadují nečastější řešení vodohospodářské problematiky ve spojení s průmyslovou zónou a/nebo průmyslovým objektem.

Řešení vodního hospodářství významných průmyslových staveb, jako jsou např. automobilky, je mimořádně náročnou problematikou z pohledu vlivu na životní prostředí (územní rozloha těchto továren je až 200 ha). Jde o významný zásah do krajinného rázu vč. ovlivnění všech přítomných vodotečí. Obvykle nejobtížněji se řeší odvedení dešťových vod. Technoprojekt má v těchto oblastech bohaté zkušenosti.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby

Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Vodní díla