reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Regenerace brownfieldů

Přehled referencí k regeneraci brownfieldů

Brownfieldy jsou plochy a objekty pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost využívané v minulosti. Představují v současnosti místa, která buď nejsou využívána, nebo jsou využívána jen částečně, případně je zde prováděna nějaká náhradní činnost. Většinou jde však o místa značně zanedbaná, případně i kontaminovaná. Nelze je efektivně a environmentálně využívat, aniž by proběhl proces regenerace. Jde o pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, armádní či jiné aktivity a podle toho brownfieldy také rozdělujeme.

Rozdělení brownfieldů

Průmyslové brownfieldy jsou továrny, výrobní haly, sklady nebo dopravní stavby. Zemědělské brownfieldy tvoří zemědělské areály a různé typy zemědělských staveb a vojenské brownfieldy jsou kasárna či cvičné plochy.

Brownfields jsou ale také hrady, zámky a kostely, nevyužité objekty občanské vybavenosti, zpevněné plochy, rumiště a různé typy skládek průmyslového nebo chemického odpadu. Na území brownfieldu se může vyskytovat několik typů uvedených objektů.

Pro stanovení potřebných investičních nákladů sehrává roli míra opuštěnosti lokality a charakteristika dopravní dostupnosti. Význam pro iniciaci regenerace brownfieldu má i jeho vlastnictví.

Technoprojekt nabízí v oblasti regenerace brownfields tyto služby:

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby

Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Vodní díla