reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Průmyslové zóny

Přehled referencí k průmyslovým zónám

Projekční příprava průmyslových zón je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti Technoprojekt. Jedná se o přípravu průmyslových zón pro jednotlivé investory - velké společnosti, popř. příprava průmyslových zón pro následné nabízení menším investorům.

Příprava průmyslových zón je řešena v kontextu průzkumů pozemků (majetkový, inženýrsko-geologický průzkum atd.), možnosti zasíťování průmyslových ploch inženýrskými sítěmi a řešením možného dopravního napojení na dopravní infrastrukturu. Součástí projekčních prací je i prověření vlivu stavby na životní prostředí včetně případného návrhu dekontaminace území - pokud to dané území vyžaduje.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby

Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Vodní díla