O společnosti

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hlavním předmětem činnosti jsou zejména projekční a inženýrské práce nyní ve spolupráci s dceřinými společnostmi BP projekt s.r.o. a Architema s.r.o., poskytujeme všem svým klientům profesionální, ekonomicky rentabilní a rychlé služby i u těch nejrozsáhlejších investičních projektů. Kvalifikace a profesionalita našich zaměstnanců zajišťuje kvalitní a bezproblémovou realizaci Vašich investičních záměrů. Naše společnost působí také jako konzultant a podpora mnoha investorů v ČR i zahraničí.

Jsme zaměřeni především na oblast, přípravu průmyslových zón, průmyslové stavby, energetické stavby, veřejné a občanské výstavby. Zabýváme se však také inženýrskými stavbami, výstavbou vodních děl, ekologickými stavbami a regenerací brownfieldů.

Realizovali jsme stovky projektů v České republice i v zahraničí. Již s více než šedesátiletou tradicí a nyní spolupracujeme s desítkami zahraničních dodavatelů a klientů. Jsme schopni aplikovat požadavky norem a předpisů většiny států světa.

Naše společnost zastupuje klienta na jeho žádost ve všech řízeních a procesech.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Průmysl

Restrukturalizace průmyslu probíhající ve velké části střední a východní Evropy s sebou přinesla příchod řady zahraničních investorů a tím i nových technologií. Vytvářejí se rozsáhlé průmyslové zóny, v nichž jsou umístěné průmyslové stavby a to zejména pro automobilový průmysl a lehký průmysl, kde jsou v poslední době na vzestupu logistická centra a sklady.

V souvislosti s výstavbou nových výrobních kapacit ve stávajících průmyslových areálech je nutno rekonstruovat také stávající zdroje užitkových médií na kvalitativně vyšší parametry. I na této činnosti se podílíme.

Reference průmysl

Průmyslové zóny

Projekční příprava průmyslových zón je jednou ze stěžejních projekčních zaměření společnosti Technoprojekt. Jedná se o přípravu průmyslových zón pro jednotlivé investory – velké společnosti, popř. příprava průmyslových zón pro následné nabízení menším investorům.

Reference průmyslové zóny

Energetické stavby

Především jsou to elektrárny různého výkonu, nebo typu a také jde o teplárny.

Naši specialisté jsou připraveni pro Vás navrhnout optimální řešení nejen energetických staveb, ale také staveb souvisejících – odsíření, odprášení, odpopílkování, denitrifikace apod. Analýza teplárenských distribučních sítí pak umožní optimalizaci investic a provozu tepláren.

Reference Energetické stavby

Veřejné a občanské stavby

Projekční příprava veřejných a občanských staveb je další částí projekčních činností společnosti Technoprojekt. Projekční příprava veřejných a občanských staveb je zajištěna ve všech stupních projektové dokumentace, nutné pro legislativní povolení veřejných a občanských staveb, včetně vypracování studie vlivu stavby na životní prostředí.

Reference Veřejná a občanská výstavba

Inženýrské stavby

Mezi inženýrské stavby nebo také inženýrské sítě se řadí kanalizace, vodovody, plynovody, telekomunikace a elektrická vedení. Avšak je třeba zahrnout také dopravní napojení – silnice, parkoviště, mosty a železniční vlečky. Jde například o projektové dokumentace vnitřních a vnějších sítí v rámci průmyslových zón.

Reference Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Jedním z trendů současnosti je snaha o opětovné využití území poznamenaných předchozí průmyslovou činností. V této souvislosti je kladen důraz na ekologické stavby, zejména na projekty rekultivace území a dekontaminace.

Další z oblastí ochrany životního prostředí,  je odpadové hospodářství. Tomuto se v poslední době věnuje poměrně velká pozornost. Jde převážně o snahu zredukovat počty nepovolených, nezabezpečených a nebezpečných skládek.

Reference Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Brownfieldy jsou plochy a objekty pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost využívané v minulosti. Představují v současnosti místa, která buď nejsou využívána, nebo jsou využívána jen částečně, případně je zde prováděna nějaká náhradní činnost. Nabízíme nalezení a stanovení nejlepšího možného využití lokality doložené ekonomickými studiemi, zpravování projektové dokumentace ve všech stupních, inženýrskou činnost a vyřízení dotací.

Reference Regenerace brownfieldů

Vodní díla

Vodní díla (čistírny odpadních vod, čistírny vod, kanalizace, vodovody, regulace toků) jsou realizovány jednak jako samostatná díla sloužící jako část infrastruktury obcí, měst a venkova, nebo také jako doprovodná infrastruktura staveb. Naši zákazníci požadují nečastější řešení vodohospodářské problematiky ve spojení s průmyslovou zónou a/nebo průmyslovým objektem.

Reference Vodní díla

Mohlo by vás zajímat