Novinky

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum

3

Dne 30.1.2013 se naše společnost zúčastnila česko-ukrajinského podnikatelského fóra, které se konalo v Ostravě. Fórum se zabývalo podnikatelskými příležitostmi v Doněckém kraji, který se zaměřuje hlavně na oblast metalurgie, energetiku, strojírenství a výrobu koksu. Naše společnost analyzuje příležitosti na Ukrajině a dá se předpokládat, že v horizontu několika let se aktivně zapojíme do místního trhu.

 


Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2

2Na konci roku 2012 jsme dokončili práce na projektu rozšíření haly M2 v závodě ve Vrchlabí. Cílem projektu bylo rozšířit haly severním a východním směrem. Zastavěná plocha se zvětšila o 7 750 m2 a obestavěný prostor o 124 400 m3. Výrobní kapacita se navýšila z 1 000 převodovek za den na 1 500 kusů. V třísměnném provozu se zde vyrábí sedmi stupňová převodovka typu DQ 200. Tento typ převodovek se používá ve vozidlech Škoda, Volkswagen, Seat a Audi.

V současné době pracujeme na 3D modelu, který zobrazuje skutečné provedení stavby. Model bude do budoucna sloužit pro orientaci ve výrobním areálu, přesun výrobních linek a správu nemovitosti.