Novinky

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti

6

V naší společnosti proběhl druhý kontrolní audit společnosti DEKRA Certification s.r.o. Kontrolní audit proběhl dne 7.8.2014 v sídle společnosti Technoprojekt, a.s. a následný den proběhl kontrolní audit také v naší dceřiné společnosti BP projekt, s.r.o.

(Pokračování textu…)


4Projects – Prostředí pro řízení a správu dokumentů

5

Naše společnost začala plně využívat aplikaci 4Projects – nové, unikátní prostředí pro správu a řízení dokumentů.

(Pokračování textu…)


Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“

4

Technoprojekt, a.s. se ve dnech 23. 10. – 24.10.2013 zúčastnil konference Spalovny a energetické využití odpadů, pořádané B.I.D services s.r.o. v Praze. Konference byla zaměřena zejména na hospodaření s komunálními odpady a zařízení na jejich energetické využití.

(Pokračování textu…)


Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě.

3

Zástupci naší společnosti se zúčastnili 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum, která se konala 2.10.2013 v Ostravě. Konference byla zaměřena na perspektivitu hospodářství Moravskoslezského kraje do roku 2030 a podporu investic v regionu.

(Pokračování textu…)


Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení

Plánovaná výstavba dvou nových výrobních hal společnosti UnionOcel, s.r.o. získala stavební povolení. Pro tuto akci naše společnost vypracovala dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.

(Pokračování textu…)


Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení

2

Plánovaná výstavba dvou nových výrobních hal společnosti UnionOcel, s.r.o. získala stavební povolení. Pro tuto akci naše společnost vypracovala dokumentaci EIA, dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení.

(Pokračování textu…)


CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy.

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projekčních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2013. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na projekční společnosti zaměřující se především na pozemní a na inženýrské stavitelství. Z pohledu velikosti na velké společnosti a střední/malé firmy. Více se dočtete zde. více …