Novinky

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence

07.08.2015

17

Naše společnost zpracovala architektonickou studii, která se zabývala rekonstrukcí vnitřních prostor 5.NP budovy Závodu 45 v ArcelorMittal Ostrava. V těchto prostorách vzniknou kanceláře pro dvě oddělení a to Technical Excellence a Automatizaci.

(Pokračování textu…)


Rozšíření hal M1C a M1D

24.07.2015

16

Naše společnost zpracovávala projektovou dokumentaci pro sjednocení konstrukčního řešení hal M1 a jejího snadného propojení s halou M2. Došlo k odstranění části haly Kecerovce a protažení hal M1C a M1D k výrobní hale M2. Prodloužená část hal M1 bude sloužit jako sklad a mezisklad pro výrobní část závodu. Více se o akci dozvíte zde.


Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě

17.06.2015

Naše společnost se stala generálním projektantem nového investičního záměru společnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. na východním Slovensku. Bližší informace o tomto projektu se dozvíte v našich aktualitách v následujících měsících.


Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice

07.05.2015

15

V těchto dnech byla dokončena montáž ocelové konstrukce dopravníkového mostu škváry z kotle K14 v Elektrárně Třebovice v Ostravě. Samotná konstrukce o půdorysném rozměru cca 48 x 2,5 m bude ukotvena v průběhu poloviny května.

(Pokračování textu…)


Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal

20.04.2015

14

V rámci výstavby nového fluidního kotle K14 v ArcelorMittal Ostrava, kde je naše společnost generálním projektantem, došlo k posunu v probíhající stavbě. Nově byl nainstalován fluidní kotel, který dodává finská společnost Valmet. V následném období budou instalovány ventilátory, které budou umístěny v blízkosti kotle.

Pohled na staveniště v dubnu 2015


Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury

10.04.2015

Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel společnosti a prezident České asociace konzultačních inženýrů (CACE) se zúčastnil Diskuze u Kulatého stolu na téma „Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury“. Akce se konala v pátek 10.4.2015 v sídle Ministerstva Dopravy. Cílem diskuze bylo zprostředkování nizozemských zkušenosti s organizací tendrů zaměřených na výběr nabídek na veřejné zakázky projektů dopravní infrastruktury. Konference se zúčastnil Eda Hoekse, velvyslanec Nizozemského království a nizozemských expertů, mimo jiných.


Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava

03.04.2015

Před několika dny jsme dokončili dokumentaci pro provedení stavby projektu „Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava“. Záměr klienta bylo provést dispoziční změny a změny ve vybavení části stávající administrativní budovy. Stavební úpravy budou realizovány v přízemí a v prvním nadzemním podlaží. Cílem úprav je částečná změna dispozic stávajících kanceláří pro přesun pracovníků z vyšších podlaží a využití prázdných prostor v přízemí ke skladování výpočetní techniky. Zastavěná plocha řešené dispozice byla 1360 m2.