Novinky

Martin Zuštík jednal s partnerem SNP – TECH v Detroitu a Windsoru o založení společné firmy ve dnech 15. – 17. 8. 2019

Cílem jednání bylo nastavit pravidla společného podnikání s využitím referencí  BEI Architect and Engineers ve vlastnictví M. Zuštíka a zkušeností z automotive od partnera firmy SNP-TECH z Windsoru.

Jako první krok byla dohodnuta výměna expertů s tím, že do Detroitu odcestuje na roční pobyt český architekt a následně pak do Ostravy na roční pobyt specialista na zelené technologie budov.

Spolupráce bude dále rozvíjena v průběhu roku 2020 mimo jiné vyhledáváním příležitostí pro obě strany a taky vzájemnou výměnou odborných informací.

snp

 

 

 

 

 

 

Na snímku jsou zleva: Tito Marzotto (marketing), Martin Zuštík, Richard Letts (společník), Fonda Asprakis (společník)


Osvědčení od NBÚ

Společnost Technoprojekt, a.s. obdržela dne 18. 12. 2018 osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu. Toto osvědčení umožňuje společnosti Technoprojekt, a.s. přístup k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Toto osvědčení je platné do 17. 12. 2027.


Varroc Lighting Systems – Průběh výstavby

V červnu 2018 byla zahájena výstavba výrobní a skladovací haly M4 (fáze 1C) v areálu firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Šenově u Nového Jičína. V tuto chvíli je již hotový železobetonový skelet, dokončuje se montáž opláštění včetně střešního pláště. Na střeše jsou již osazeny ocelové plošiny pro VZT jednotky a ve výrobní hale byla provedena  drátkobetonová podlahová deska.  V logistické hale probíhá montáž rozvodů SHZ. Dokončení haly je naplánováno na prosinec 2018.


Varroc Lighting Systems – Výrobní a skladovací hala M4

V areálu závodu Varroc Lighting v Novém Jičíně jsme se podíleli na projektu výrobní a skladovací haly M4 ve stupních pro stavební povolení a provádění stavby. Nyní budeme vykonávat dozory v rámci výstavby.

Architektonické řešení objektu vychází z jeho konstrukce, která je navržena jako montovaný ŽB prefabrikovaný skelet, jenž je opláštěn stěnovými sendvičovými panely, které jsou kladeny vodorovně na délku 6 m. Objekt je navržen s výškou atiky od úrovně podlahy 11 m. Půdorysné rozměry objektu jsou 96 x 36 m pro objekt skladování, 24 x 80,35 m pro objekt výroby. Dále jsou součástí objektu přístřešek s nákladovými můstky pro kamiony a přístavek – sociální vybavenosti. Střecha objektu je plochá s atikou. Objekt je dispozičně rozdělen na dvě haly – v jedné je umístěna logistika, ve druhé části se pak nachází výroba. Součástí části haly, ve které je umístěna logistika, jsou také trafostanice, rozvodna VN a NN a ventilová stanice. Přístup do této části haly je umožněn ze stávající haly M13, z části haly ve které se nachází výroba a z venkovního prostoru pomocí úrovňového schodiště, anebo skrze nakládací můstky pro kamionovou dopravu. Část haly, ve které se nachází výroba je poté přístupná z venkovního prostoru a ze sousedních skaldových hal M13 a M2. Součástí výrobní haly jsou také 2 vestavky s denní místností, které jsou přístupné po ocelových schodištích, a také hygienický vestavek. Část haly, ve které se nachází logistika, je dvoupodlažní, kde 2.NP je na úrovni +6,76 a přístup do tohoto podlaží je umožněn pomocí dvou ocelových schodišť. Výrobní hala je jednopodlažní, spodní hrana střešního vazníku je na úrovni +9,25.


Rekonstrukce kanceláří v závodě ArcelorMittal Ostrava a.s.

Technoprojekt navrhl rekonstrukci kanceláří ve 4. a 3.NP objektu Závodu 45 v areálu ArcelorMittal Ostrava. Nově vznikly kancelářské prostory a to včetně hygienického a technického zázemí.

Projekt byl řešen od Studie po Dokumentaci pro provádění stavby. Bližší informace naleznete V REFERENCÍCH.


Zasedání valné hromady MERGE v Londýně

Merge Conference London, Zustik, 28.10.2017Valná hromada skupiny MERGE CONSULTANTS. Proběhla ve dnech 27.-28.10.2017 v Londýně. Hlavním tématem související konference  byly lidské zdroje a jejich vzdělávání vzděláváni. Technoprojekt je již druhým rokem této prestižní skupiny 15 zkušených firem z 15 zemí. Během jednání byla dohodnuta spolupráce s firmou Royal HaskoningDHV v oblasti architektury průmyslových staveb a podpora kolegů z firmy WTM Engineers na projektu v Číně. Byla vyhodnocena spolupráce s polským partnerem  GBPBP z Gliwic na projektu JLR v Nitře. Technoprojekt byl zastoupen Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem. Následující valná hromada v roce 2018 se bude konat v Praze.


Volba prezidenta CACE

17.3.2017

Došlo ke zvolení Ing. Zuštíka jako presidenta spolku. Tento spolek se nazývá Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE). a jeho  základním úkolem asociace je reprezentovat profesionální inženýrskou konzultaci a s ní související služáy v České republice.