Novinky

Osvědčení od NBÚ

Společnost Technoprojekt, a.s. obdržela dne 18. 12. 2018 osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu. Toto osvědčení umožňuje společnosti Technoprojekt, a.s. přístup k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Toto osvědčení je platné do 17. 12. 2027.


Varroc Lighting Systems – Průběh výstavby

V červnu 2018 byla zahájena výstavba výrobní a skladovací haly M4 (fáze 1C) v areálu firmy Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Šenově u Nového Jičína. V tuto chvíli je již hotový železobetonový skelet, dokončuje se montáž opláštění včetně střešního pláště. Na střeše jsou již osazeny ocelové plošiny pro VZT jednotky a ve výrobní hale byla provedena  drátkobetonová podlahová deska.  V logistické hale probíhá montáž rozvodů SHZ. Dokončení haly je naplánováno na prosinec 2018.


Varroc Lighting Systems – Výrobní a skladovací hala M4

V areálu závodu Varroc Lighting v Novém Jičíně jsme se podíleli na projektu výrobní a skladovací haly M4 ve stupních pro stavební povolení a provádění stavby. Nyní budeme vykonávat dozory v rámci výstavby.

Architektonické řešení objektu vychází z jeho konstrukce, která je navržena jako montovaný ŽB prefabrikovaný skelet, jenž je opláštěn stěnovými sendvičovými panely, které jsou kladeny vodorovně na délku 6 m. Objekt je navržen s výškou atiky od úrovně podlahy 11 m. Půdorysné rozměry objektu jsou 96 x 36 m pro objekt skladování, 24 x 80,35 m pro objekt výroby. Dále jsou součástí objektu přístřešek s nákladovými můstky pro kamiony a přístavek – sociální vybavenosti. Střecha objektu je plochá s atikou. Objekt je dispozičně rozdělen na dvě haly – v jedné je umístěna logistika, ve druhé části se pak nachází výroba. Součástí části haly, ve které je umístěna logistika, jsou také trafostanice, rozvodna VN a NN a ventilová stanice. Přístup do této části haly je umožněn ze stávající haly M13, z části haly ve které se nachází výroba a z venkovního prostoru pomocí úrovňového schodiště, anebo skrze nakládací můstky pro kamionovou dopravu. Část haly, ve které se nachází výroba je poté přístupná z venkovního prostoru a ze sousedních skaldových hal M13 a M2. Součástí výrobní haly jsou také 2 vestavky s denní místností, které jsou přístupné po ocelových schodištích, a také hygienický vestavek. Část haly, ve které se nachází logistika, je dvoupodlažní, kde 2.NP je na úrovni +6,76 a přístup do tohoto podlaží je umožněn pomocí dvou ocelových schodišť. Výrobní hala je jednopodlažní, spodní hrana střešního vazníku je na úrovni +9,25.


Rekonstrukce kanceláří v závodě ArcelorMittal Ostrava a.s.

Technoprojekt navrhl rekonstrukci kanceláří ve 4. a 3.NP objektu Závodu 45 v areálu ArcelorMittal Ostrava. Nově vznikly kancelářské prostory a to včetně hygienického a technického zázemí.

Projekt byl řešen od Studie po Dokumentaci pro provádění stavby. Bližší informace naleznete V REFERENCÍCH.


Zasedání valné hromady MERGE v Londýně

Merge Conference London, Zustik, 28.10.2017Valná hromada skupiny MERGE CONSULTANTS. Proběhla ve dnech 27.-28.10.2017 v Londýně. Hlavním tématem související konference  byly lidské zdroje a jejich vzdělávání vzděláváni. Technoprojekt je již druhým rokem této prestižní skupiny 15 zkušených firem z 15 zemí. Během jednání byla dohodnuta spolupráce s firmou Royal HaskoningDHV v oblasti architektury průmyslových staveb a podpora kolegů z firmy WTM Engineers na projektu v Číně. Byla vyhodnocena spolupráce s polským partnerem  GBPBP z Gliwic na projektu JLR v Nitře. Technoprojekt byl zastoupen Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem. Následující valná hromada v roce 2018 se bude konat v Praze.


Volba prezidenta CACE

17.3.2017

Došlo ke zvolení Ing. Zuštíka jako presidenta spolku. Tento spolek se nazývá Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE). a jeho  základním úkolem asociace je reprezentovat profesionální inženýrskou konzultaci a s ní související služáy v České republice.


MERGE (European Network of Consulting Engineer)

28.10.2016

Technoprojekt byl přijat dne 28.10. 2016 za řádného člena skupiny evropských konzult. firem s geografickou zodpovědností za ČR a SK.