Novinky

Revitalizace chodeb areálu Karolina (Univerzita Karlova)

Na konci května byla zkolaudována revitalizace chodeb Karolina na Univerzitě Karlově. Technoprojekt byl generálním projektantem.

Celý areál se nachází v městské památkové rezervaci, část objektů má statut nemovité kulturní památky, nejstarší část je pak národní kulturní památkou. Karolinum, tedy komplex budov Univerzity Karlovy v Praze je historický soubor staveb, z čehož projekt řešil rekonstrukci vstupních prostor Buquoyského domu – Mázhausu neboli studentské vrátnice a chodeb budovy Nové Astorie Univerzity Karolinum.

Z důvodu významnosti stavby a její památkové ochraně bylo nutné konzultovat s památkáři i zástupci univerzity konkrétní návrhy nových prvků i případné postupy repasí (např. barevnosti a struktury povrchů, konzultovat přesné provedení případných replik otvorových výplní nebo provedení všech atypických prvků – recepční pult, časová osa v podlaze, informační nápisy atd.).

 

278871968_400824204949084_3956823148405149812_n       278904545_1229140601162179_8586264921084208833_n


VALNÁ HROMADA CACE

Dne 22.03.2022 proběhla valná hromada České asociace konzultačních inženýrů (CACE), která prosazuje, ochraňuje a rozvíjí konzultační inženýrství, propaguje a podporuje profesní reputaci. Koordinuje činnosti s ostatními národními asociacemi k vytváření jednotného prostředí a podmínek v rámci EU. Aplikuje obecně uznávaná pravidla (FIDIC a EFCA) do domácích podmínek, poskytuje informace členům s umožněním přístupu k publikacím FIDIC a EFCA i jejich probíhajícím novelizacím, s právem se k návrhům těchto novelizací vyjadřovat.

Na této valné hromadě byl opět na období čtyř let zvolen prezidentem Ing. Martin Zuštík, předseda správní rady Technoprojektu a.s.


KONTEJNEROVÝ TERMINÁL MOŠNOV

Ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov se buduje moderní železniční cargo terminál pro přepravu zboží Toto umístění je velmi výhodné z důvodu přímého napojení na železniční, leteckou a automobilovou (včetně dálniční) infrastrukturu.

Železniční cargo Ostrava Mošnov je navrženo v jihozápadní části Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, jihovýchodně od runwaye Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Celková rozloha průmyslové zóny je 200 ha, přičemž železniční cargo terminál pro přepravu zboží zabírá plochu cca 18,5 ha.

Dokumentace pro provádění stavby

terminal-hala


Výrobní hala Promens Zlín

Dceřiná společnost BP projekt s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí úspěšně dokončila třetí zakázku pro významného klienta Promens a.s.:

NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD RIM TECH, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZLÍN – VÝCHOD – VÝSTAVBA II. A III. ETAPY 

Dokumentace pro výběr dodavatele, termín odevzdání: duben 2021

_MG_9633 _MG_9642

Číst více …


REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU NOVÝ JIČÍN

Naše společnost projektovala rekonstrukci a modernizaci Zimního stadionu v Novém Jičíně.

Stavba byla v polovině listopadu předána do užívání. Na budově se rekonstruovala ocelová konstrukce střechy, kompletně se navrhl nový střešní plášť, do interiéru se pořídila nová odvlhčovací jednotka, LED osvětlení, audiovizuální a ozvučovací technika. Také se doplnily nezbytné prvky požárně bezpečnostního řešení stavby – odvod tepla a kouře a EZS systém – díky kterým se mohla zvýšit kapacita sportoviště z 250 na 2 000 osob.

ZIMNÍ STADION ZIMNÍ STADION PŘED

Číst více …


Valná hromada MERGE Consultants

Dne 23. 10. 2020 proběhla on-line valná hromada MERGE Consultants, skupiny evropských firem, které jsme součástí. Konferenci řídila partnerská společnost IDOM z Bilbaa. Osobní kontakt evropských firem se telekonferencí nahrazuje jen stěží, zvláště pokud se jedná o výroční setkání. Efekt v úspoře času se dostavil, agenda valné hromady byla dodržena a kávu o přestávkách si tentokrát dal každý sám. Hlavními tématy byla práce konzultační firmy na pozadí pandemické krize, výměna informací o kladných a záporných zkušenostech napříč Evropou.

Celou přednášku naleznete ZDE.

mergemerge 2

Číst více …


LOGISTICS PARK NOŠOVICE

Projektovali jsme dokumentaci pro stavební povolení „LOGISTICS PARK NOŠOVICE“.

Stavba logistického areálu je umístěna do území trojúhelníkového tvaru, ohraničeného stávajícím protihlukovým valem z jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice. Ze severu je pak prostor stavby ohraničen jednostranným svahem, který se svažuje k okružní komunikaci, vedoucí kolem areálu HMMC.

V rámci projektu (stavby) jsou realizovány 3 logistické haly, vjezdová a výjezdová vrátnice, strojovna SHZ, příjezdová komunikace, patřičná technická infrastruktura a navýšení ochranného valu kolem areálu.

 

LPN 2LPN