reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Inženýrské stavby

Přehled referencí k inženýrským stavbám

Mezi inženýrské stavby nebo také inženýrské sítě se řadí kanalizace, vodovody, plynovody, telekomunikace a elektrická vedení. Avšak je třeba zahrnout také dopravní napojení - silnice, parkoviště, mosty a železniční vlečky.

Technoprojekt v posledních letech zpracoval nebo zpracovává projektovou dokumentaci několika významných investičních záměrů, jejichž součástí bylo komplexní řešení příjezdových silničních a železničních komunikací, parkoviště, povrchové úpravy okolí a napojení inženýrských sítí, převážně v průmyslových zónách a areálech.

Jde například o projektové dokumentace vnitřních a vnějších sítí v rámci průmyslové zóny Mošnov, v průmyslové zóně Karviná - Nové Pole, ale i o řešení komplexního inženýringu převážně zahraničních investorů (firmy Hyundai, Behr, Cromodora, HYSCO, IVAX, atd.).

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby

Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Vodní díla