reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Ekologické stavby

Přehled referencí k ekologickým stavbám

V minulosti měl průmyslový rozvoj nejen přínos z hlediska ekonomického růstu, ale také způsobil řadu problémů ve vztahu k životnímu prostředí. Jedním z trendů současnosti je proto snaha o opětovné využití území poznamenaných předchozí průmyslovou činností.

V této souvislosti je kladen důraz na ekologické stavby, zejména na projekty rekultivace území a dekontaminace.

Pokud jako investoři máte zájem koupit takto postižená území, revitalizovat je a následně komerčně využít, nabízí Vám společnost Technoprojekt dlouholeté zkušenosti a profesionální služby.

Řešení této problematiky je totiž poměrně složitou záležitostí, která zahrnuje několik na sebe navazujících a bezprostředně souvisejících fází. Než je zahájena vlastní dekontaminace a rekultivace území, musí být zhodnoceny archivní materiály, provedeny průzkumné fáze, kvalifikace a kvantifikace environmentální zátěže vázané na horninové prostředí a podzemní vodu, případně stavebních objektů. Na základě takto získaných podkladů může být zpracován ekologický audit, analýza rizik či vlastní projekt dekontaminačních a rekultivačních prací. Celý tento proces rovněž musí být v souladu s platnou legislativou.

Odpadové hospodářství

Další oblastí ochrany životního prostředí, které se v poslední době věnuje poměrně velká pozornost, je odpadové hospodářství. Jde převážně o snahu zredukovat počty nepovolených, nezabezpečených a nebezpečných skládek. Pro revitalizaci těchto skládek Vám vypracujeme projekty rekultivace, podle kterých pak probíhají vlastní technické práce.

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Reference

Energetické stavby

Průmyslové stavby

Průmyslové zóny

Veřejné a občanské stavby

Inženýrské stavby

Ekologické stavby

Regenerace brownfieldů

Vodní díla