reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Certifikovaný systém kvality a EMS

Systém jakosti byl v Technoprojektu certifikován v roce 1999 podle norem ISO 9001 firmou TÜV. V roce 2002 byl certifikován systém managementu jakosti podle požadavků novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2000.

Systém kvality

V roce 2006 se uskutečnil ve společnostech Technoprojekt, a.s., BP projekt s.r.o. a KERAMOPROJEKT PRAHA, a.s. sdružený certifikační audit systému managementu jakosti (QMS) podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Sdružený certifikační audit potvrdil, že všechny zúčastněné firmy postupují podle jednotného systému řízení jakosti popsaného ve společné Příručce jakosti. Firmy mají integrovanou Politiku jakosti a ochrany životního prostředí stanovenou akciovou společností Technoprojekt. Touto společností je prováděno celkové hodnocení systému jakosti a odtud jsou řízeny interní audity. Získaný certifikát platil do 8.září 2009. Od června 2009 je systém auditován akreditovanou certifikační společností KEMA Quality B.V.. Certifikát byl upraven 8.září 2009 a je platný do 8.září 2012.V listopadu 2011obdržela společnost certifikáty, potvrzené 2. kontrolním auditem v březnu 2011, s novým obchodním jménem společnosti - DEKRA, Quality B.V. Ve společnosti proběhl 6.-7. září recertifikační audit a společnost obdržela certifikát QMS s platností do 8. září 2015. Ve dnech 14. a 15. Srpna 2013 byl proveden úspěšně 1. Kontrolní audit a 7.a 8. srpna 2014 rovněž úspěšný 2. Kontrolní audit.
Dne 16.ledna 2015 přijala skupina Technoprojekt Group novou Integrovanou politiku kvality a ochrany životního prostředí a 2. září 2015 byl vykonán recertifikační audit Systému kvality novým certifikačním orgánem BEST QUALITY, s.r.o.. Skupina obdržela Certifikát systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 byl implementován od začátku roku 2006. Jeho úspěšný audit proběhl v říjnu 2006, získaný certifikát měl platnost do 8.9.2009. Rovněž tento systém je auditován akreditovanou certifikační společností KEMA Quality B.V.. Certifikát byl upraven 8.září 2009 a je platný do 8.září 2012. V listopadu 2011obdržela společnost certifikáty, potvrzené 2. kontrolním auditem v březnu 2011, s novým obchodním jménem společnosti - DEKRA, Quality B.V. Ve společnosti proběhl 6.-7. září recertifikační audit a společnost obdržela certifikát EMS s platností do 8. září 2015. Ve dnech 14. a 15. Srpna 2013 byl proveden úspěšně 1. Kontrolní audit a 7.a 8. srpna 2014 rovněž úspěšný 2. Kontrolní audit.
Dne 16.ledna 2015 přijala skupina Technoprojekt Group novou Integrovanou politiku kvality a ochrany životního prostředí a 2. září 2015 byl vykonán recertifikační audit Systému environmentálního managementu novým certifikačním orgánem BEST QUALITY, s.r.o.. Skupina obdržela Certifikát environmentálního systému managementu, dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Dokumenty ke stažení

Certifikáty ke stažení

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...