reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Aktuality

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI TECHNOPROJEKT , a.s.
SE ÚSPĚŠNĚ BLÍŽÍ DO FINIŠE


Vzdělávací program firmy

více ...


Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů

Technoprojekt, a.s. zpracoval dokumentaci pro územní řízení na projekt „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ v roce 2010.Při zpracování dokumentace bylo využito nejmodernějších technologií a technik, tzv. BAT, i ve spolupráci se zahraničními experty.
Krajské integrované centrum (zkráceně KIC) je projektem společnosti KIC Odpady, a.s. jehož akcionáři jsou Moravskoslezský kraj a 5 pět statutárních měst v regionu. Záměrem tohoto projektu je vystavět v zařízení na energetické využívání komunálních odpadů o kapacitě 190 000 t/rok.
Společnost Technoprojekt je připravena nabídnout konzultační služby i zpracování obdobných zakázek orientovaných na zlepšování životního prostředí a plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a jednotlivých krajů.


KERAMOPROJEKT PRAHA změnil obchodní jméno na Technoprojekt

Od prosince 2010 nakoupili majitelé Technoprojektu zbývající akcie KERAMOPROJEKTU PRAHA, který se tím pádem stal definitivní součástí Technoprojekt Group. Zároveň se změnilo obchodní jméno firmy na Technoprojekt, středisko Keramoprojekt. Firma samozřejmě stále sídlí na staré adrese v Podbabské ulici č. 20 v Praze a funguje i nadále jako tradiční projektant investic v sektoru stavebních hmot pouze s ještě těsnější podporou mateřské firmy a skupiny Technoprojekt.
Formálně byl Keramoprojekt začleněn do divize Energetika a stavební hmoty, kterou řídí ing. Tomáš Buroň


Spolupráce s ABBARCH se dynamicky rozvíjí

Rozvoj spolupráce mezi Technoprojekt, a.s. a ABBARCH Inc. se dostal do další etapy. Na výměnný pobyt pracovníků odcestoval 18. září 2010 do Vancouveru ing. Alexander Kašný. Cílem jeho mise je naučit se pracovat v kanadském prostředí, poznat zdejší specifika projekčních prací a propojit tak systém práce mezi Technoprojektem a ABBARCHem, aby obě firmy mohly spolupracovat na společných projektech. Zároveň se těšíme na 2. října 2010, kdy k nám do Ostravy přijede na tříměsíční pracovní pobyt architekt Aaron Urion z Kanady.

Technoprojekt - Den otevřených dveří

dne 12. května 2010 proběhl v CopyCentru, divizi reprografie Technoprojektu, a.s. v Ostravě den otevřených dveří. Při té příležitosti poskytli pro časopis Océ PANORAMA rozhovor Petr Baránek, ředitel pro marketing a Zdeněk Eisner, ředitel divize reprografie. Více ...

ABBARCH Architecture Inc a Technoprojekt a.s. podepsaly dohodu o partnerství a spoluprácii

Dne 26. dubna 2010 v Praze podepsaly firmy ABBARCH Architecture Inc a Technoprojekt a.s. dohodu o partnerství a spolupráci.

Tato dohoda popisuje společný projekt mezi oběma společnostmi, který integruje kapacitní možnosti zahrnující zaměstnance, technologie, společné marketingové iniciativy a zástupce obou zúčastněných stran na územích jejich působnosti v Severní Americe, Evropské unii a Rusku.

Založení česko-ruské společnosti LDR Technoprojekt s.r.o.

Dne 18.února 2010 byla v Ostravě založena česko-ruská společnost LDR Technoprojekt s.r.o. jako společný podnik akciové společnosti Technoprojekt, a.s. a ruského parnera - společnosti LDR Stroj se sídlem v Sankt Petěrsburgu.
Společný podnik je pokračováním úspěšné spolupráce mezi oběmi zakladatelskými společnostmi na již dříve realizovaných projektech a jeho hlavním úkolem je rozšíření a zkvalitnění projekčních a konzultačních služeb v oblasti průmyslové a občanské výstavby na území Ruské federace a států SNS financované ve velké míře zahraničním kapitálem.

Vzdělávací program firmy


Více ...
Aktuality ze vzdělávacího projektu ...

Úspěšný absolvent RSVŠ

Ve spolupráci s AAR(S)VŠ našel uplatnění v Technoprojekt, a.s. ing. Alexandr Shapovalov, absolvent Kyjevské vysoké školy stavební. V současné době se podílí na farmaceutickém projektu – „Projektová příprava výstavby nového závodu na výrobu antibiotik“. Tento projekt se připravuje v týmu pod vedením českého exportéra a ve spolupráci s místními firmami a je podporován nástroji české exportní strategie (EGAP). Jsme rádi, že můžeme využít a přenést zkušenosti z podobných akcí v České republice i na území Ruska. Ing. Shapovalov má na tomto projektu na starosti inženýrské sítě a TZB (technické zabezpečení budov). V novém zaměstnání mu přejeme mnoho úspěchů.

Rozšíření převodovkárny Hyundai

Technoprojekt pokračuje v konzultační a projektové podpoře největší přímé zahraniční investice posledních let v ČR – výstavba automobilky. Spolupracujeme na rozšíření převodovkárny o 300 tis. převodovek ročně. V současné době je projekt ve stádiu zpracování dokumentace, dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení. Předpokládá se, že rozšíření přinese více než 260 nových pracovních míst. Více ...

Založen Technoprojekt SK

Technoprojekt Group, kde Technoprojekt, a.s má roli mateřské společnosti, posílila od ledna 2009 o nového člena, kterým je Technoprojekt SK. Tato nová firma sídlí v Bratislavě a primárně se bude zaměřovat na poskytování projektových, inženýrských a konzultačních služeb pro sektor energetiky, zejména pro elektrárny a teplárny.

Soutěž o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje 2007

Technoprojekt převzal v září 2008 cenu v soutěži o nejlepší Stavbu Moravskoslezského kraje 2007. Více ...

Regenerace a rozvoj průmyslové zóny František

Projekt regenerace a rozvoje průmyslové zóny František v Horní Suché. Stavba zabezpečuje technickou infrastrukturu pro regeneraci a rozvoj průmyslové zóny František na pozemcích bývalého dolu František. Více ...

Výroba pevné lékové formy v IVAX Pharmaceulicals

Výstavba nové výrobní haly pro firmu IVAX pro izraelskou firmu TEVA, která je umístěna ve stávajícím areálu výrobního závodu v Komárově u Opavy. Více ...

Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...