reprocentrum

PŘÍPRAVA INVESTICE VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ REALIZACE STAVBY TECHNICKÝ DOZOR UVEDENÍ DO PROVOZU
ENERGETICKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY VEŘEJNÉ A OBČANSKÉ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY EKOLOGICKÉ STAVBY REGENERACE BROWNFIELDŮ VODNÍ DÍLA


Doporučené publikace

Aktuality 2012

Spoluorganizace workshopu na téma zapojení českých konzultantů do projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Workshop konaný 27.11.2012 v budově ministerstva financí byl zaměřený na možnost účasti českých konzultačních společností v projektech Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Tuto akci společně organizovala Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Česká Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE) a Ministerstvo financí ČR. Generální ředitel Technoprojekt Martin Zuštík, který je také prezidentem CACE, byl spoluorganizátorem akce a měl úvodní slovo. Cílem této první společné akce bylo seznámit konzultanty s možností získávání zakázek od EBRD. Akce byla rozdělena na čtyři části, které se postupně věnovaly této problematice. Jako první z nich bylo seznámení s příležitostmi, které EBRD nabízí. Dále se účastníci dozvěděli o pravidlech a rozdílech mezi obdobnými organizacemi. Na konci akce měli účastníci možnost setkání s jednotlivými zástupci EBRD a konzultovat s nimi jednotlivé projekty. Technoprojekt možnost spolupráce s EBRD uvítal, prozatím nespolupracujeme na konkrétním projektu. V budoucnu však počítáme s našim zapojením.


Biochemie přepracovává raketové palivo

Biochemie přepracovává raketové palivo Technoprojekt, a.s. prováděl technický dozor investora nad realizací stavby pro stavební, inženýrské a provozní objekty stavby „Recyklace expirovaného raketového paliva“ pro Bohumínského výrobce che­mických čistidel Bochemii. Zkušební provoz závodu na přepraco­vání raketového paliva u Slavičína na Zlínsku byl úspěšně zahájen. Závod bude zpracovávat materiál z Německa, ročně se počítá s přepracováním až 2400 tun raketového paliva. Výstav­ba závodu přišla na 100 milionů korun, 25 procent pokryly evropské dotace.  70 procent zpracovaného materiálu se opětovně vyu­žije jako palivo vojenských i civilních raket. Zbytek se použije pro další chemické zpracování. Ve světě se podle údajů Bochemie každý rok likviduje palivo z 20 tisíc vojenských raket, doposud se bez užitku spalovalo. Unikátní technologie na přepraco­vání raketového paliva se vyvíjela pět let.

expirace raketovéh paliva


Květen 2012 - Technoprojekt a.s. uzavřel dohodu o společném podnikání s projekční firmou patřící do skupiny ArcelorMittal Ostrava a.s.

Naše společnost se bude podílet na přípravě velkých investičních projektů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. spolu s NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s.r.o. Otevírají se nám tak další příležitosti v sektoru metalurgie a zpracování oceli.

 Popis fotografie: Generální ředitel Technoprojektu Martin Zuštík (v první řadě uprostřed) a jednatelé společnosti NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s.r.o. Santosh Pandey (v popředí první zprava) a Pavel Šedivý při podpisu smlouvy. V pozadí vlevo ředitel pro techniku východní divize plochých výrobků Patrick Deforche a investiční ředitel ArcelorMittal Ostrava a.s. Anoop Nair.

Užší spolupráce obou firem není ničím překvapivým. Obě společnosti již v minulosti spolupracovaly na několika projektech. Společně zpracovávaly např. projektovou dokumentaci pro modernizaci energetiky v ArcelorMittal Frýdek-Místek, případně stavební část pro jadernou elektrárnu v Mochovcích (klient UJV a.s.).
Sdružení bylo založeno za účelem koncentrace odborných kapacit v oblasti projekční a inženýrské přípravy investičních akcí. Cílem sdružení je vytvoření profesionální nabídky služeb schopných realizace těch nejnáročnějších projektů průmyslového stavitelství se zvláštním důrazem na výrobu a zpracování oceli.
Náš partner, NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s.r.o., je dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a.s.


Majoritní podíl ve významné architektonické kanceláři z Detroitu firmě BEI Architects & Engineers, Inc.

V říjnu 2011 získala firma Technoprojekt a.s. majoritní podíl ve významné architektonické kanceláři z Detroitu firmě BEI Architects & Engineers, Inc. Firma existuje na trhu vice jak 50 let v oblasti občanských, komerčních a průmyslových staveb. Naše společnost tak získala účast na náročném trhu projekčních a architektonických prací. Kancelář z Detroitu bude pokračovat v práci nejen v USA, ale rovněž v EU, Rusku a Číně, kde společně podnikáme pod vedením partnerské firmy Abbarch Architecture, Inc. z Vancouveru.


Foto : zleva  John Paul Minear, výkonný ředitel, Adisa Selmanovič , architekt + marketing, Martin Zuštík, president, Wesam Johnes, vedoucí architekt, Gary Crimaldi, architekt


Urbis 2012 25.dubna 2012 – konference CzechInvest „ Podpora podnikání a lákání investorů do regionů“

Ředitel společnosti Ing. Martin Zuštík vystoupil na konferenci pořádané vládní agenturou CzechInvest s příspěvkem na téma „Délka povolovacích procesů“. Cílem vystoupení bylo upozornit na mimořádně dlouhé lhůty pro povolování investice, které snižují atraktivnost ČR v očích investorů a které prodražují vlastní investování. Součástí příspěvku byla doporučení pro zlepšení současného stavu.více ...


Copyright © 2008 - 2009 Technoprojekt. Všechna práva vyhrazena.

Partneři

Aktuality

Dne 2. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Technoprojekt, a. s. rozhodnutí o přeměně akcií více ...

M. Zuštík navštívil partnera SNP - Technical services v Kanadě, Windsor více ...

Jeremy Woolf, Managing Partner navštívil v doprovodu M. Zuštíka jednu z našich významných staveb pro Moraviacans, Bojkovice více ...

Ideová studie basketbalové haly SNAKES OSTRAVA více ...

Publikace pro přicházející i stávající investory v ČR více ...

Výroba etanolu 2G více ...

Zahájení výstavby výrobního závodu na výrobu pneumatik NEXEN více ...

Rekonstrukce kanceláří pro závod Automatizace a Technical Excellence více ...

Rozšíření hal M1C a M1D více ...

Generální projektant pro nový investiční záměr v chemické výrobě více ...

Montáž dopravníkového mostu v Elektrárně Třebovice více ...

Instalace nového kotle v teplárně ArcelorMittal více ...

Kulatý stůl: Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na projekty dopravní infrastruktury více ...

Úpravy prostor v budově ředitelství ArcelorMittal Ostrava více ...

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů více ...

Spojovací lávka ve výrobním areálu Škoda Auto, Vrchlabí více ...

Nové kanceláře pro Škoda Auto, závod Vrchlabí více ...

Přívod zemního plynu a kyslíku pro nový hořák vysoké pece v ArcelorMittal Ostrava více ...

Nové logistické prostory v Moravskoslezském kraji více ...

Valná hromada AFI zvolila Ing. Martina Zuštíka členem řídícího výboru více ...

Největší investice do energetiky v Moravskoslezském kraji více ...

Naše společnost se účastnila Konference ředitelů projektových společností 2014 více ...

V srpnu proběhl v naší společnosti kontrolní audit na systém jakosti více ...

4Projects  - Prostředí pro řízení a správu dokumentů více ...

Účast na konferenci „Spalovny a energetické využití odpadů“ více ...

Prezentace na 14. ročníku mezinárodní konference Investment & Business Forum v Ostravě. více ...

Výrobní hala na zpracování kovového materiálu získala stavební povolení více ...

CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy. více ...

Potrubí v provozu ustoupí novému dopravníku více ...

Výrobní závod na automobilová světla získal kladné stanovisko státní expertízy více ...

Dobře zpracovaná studie může investorovi ušetřit miliony více ...

3D model výrobního závodu Škoda Auto více ...

Účast na veletrhu Teplárenské dny 2013 více ...

Technoprojekt, a.s. se stal členem Teplárenského sdružení České republiky více ...

Účast na česko-tureckém podnikatelském fórum více ...

Účast na Česko-ukrajinském podnikatelském fórum více ...

Předání projektové dokumentace pro rozšíření haly na výrobu převodovek M2 ve Vrchlabí – Etapa 2 více ...

více ...

více ...